Producentansvar

Hvad er producentansvar?

Producentansvar for elektronik og batterier betyder, at alle virksomheder, som producerer, importerer og sælger elektronikprodukter eller batterier, skal bidrage til omkostningerne til indsamling og genindvinding af produkterne, når de er udtjente. Producentansvaret udspringer af et EU-direktiv fra 2005 og har til formål at bidrage til øget bæredygtighed.Læs mere om den danske implementering af EU-direktivet her.
Registrer dig her
producentansvar-elektronik-recipo

Er jeg omfattet af producentansvaret?

Selvom det kaldes producentansvar, er det ikke kun den virksomhed, der producerer elektronikprodukter og batterier, der er omfattet. Producentansvaret kan også gælde for importører, forhandlere, distributører og internationale distributører. Den virksomhed, som er det første omsætningsled på det danske marked, bærer producentansvaret.

 • Producenter – indenlandske producenter, som sælger i Danmark
 • Importører – som bringer produkter i omsætning på markedet i Danmark
 • Forhandlere – som sælger elektronikprodukter i Danmark, der er produceret i udlandet
 • Distributører – som sælger produkter til butikker i Danmark
 • Internationale distributører – som sælger til virksomheder i Danmark

Hvordan påtager jeg mig producentansvaret?

 • Registrer dig hos Recipo
 • Registrer dig i producentansvarsregistret hos Dansk Producentansvarssystem (DPA-System), og upload din registreringsaftale med Recipo på DPA-Systems hjemmeside
 • Rapporter dit salg til os (en gang om måneden eller i kvartalet)
Registrer dig her
registrer-producentansvar-recipo

Omkostninger

 • Registreringsgebyr
  Der betales et oprettelsesgebyr for registrering i producentansvarsregistret (kr. 1.000 for første produktområde og kr. 500 for øvrige produktområder).
 • Årligt gebyr pr. markedsført mængde (kg/ton)
  Din virksomhed betaler årligt et gebyr baseret på den mængde elektronik eller batterier, du har afsat i Danmark. For mere information om vores priser, beder vi dig udfylde interesseformularen til registrering her.
producentansvar-elektronik-markedet-eu-recipo

Salg til andre EU-lande

Danske virksomheder, der sælger elektronik i andre EU-lande, er omfattet af producentansvaret i det respektive land. Recipo hjælper virksomheder med producentansvaret i Sverige, Norge og Danmark og kan også hjælpe virksomhederne med at finde en samarbejdspartner i de øvrige EU-lande.

Registrer dig her

Salg til Danmark fra et andet EU-land

For udenlandske virksomheder, der bringer elektronik i omsætning på det danske marked, kræver Miljøstyrelsen, at der udpeges en autoriseret repræsentant. Recipo tilbyder serviceydelsen “autoriseret repræsentant” og varetager derfor administrationen af alle gebyrer og al kommunikation med Miljøstyrelsen og Dansk Producentansvarssystem.

Forskelle mellem husholdningsudstyr og professionelt udstyr

De elektronikprodukter, der er udviklet til brug i husholdninger, er klassificeret som husholdningsudstyr. De omfatter eksempelvis TV-apparater, mikrobølgeovne og mobiltelefoner. Klassificeringen er uafhængig af, om det er en privatperson eller en virksomhed, der har købt produktet, og uafhængigt af i hvilken sammenhæng køberen har til hensigt at bruge produktet.

Virksomheder, der sælger husholdningsudstyr skal, i henhold til producentansvaret, være tilmeldt Recipo eller et andet nationalt godkendt indsamlingssystem.

Professionelt udstyr er elektroniske produkter i eksempelvis industrier eller på hospitaler, som er udviklet til at blive brugt af virksomheder eller organisationer. Virksomheder, som sælger disse produkter er omfattet af producentansvarsforordningen og skal rapportere salgsstatistikker, indsamlingsniveauer og materialegenindvindingsniveauer til Dansk Producentansvarssystem. Det kan gøres ved at registrere sig hos Recipo.
Læs mere om forordningen, el-udstyr til forbrugere og professionelt udstyr på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside.

Butiksindsamling

Producentansvaret indebærer, at de virksomheder, der er omfattet og har fysiske butikker, skal tilbyde butiksindsamling af el-affald fra forbrugere. Mindre butikker forventes at tage mod el-affald i henhold til princippet ’en-til-en’, det vil sige at tage imod lignende varer, som forbrugeren har købt. Butikker med et salgsareal med elektronik, som er over 400 kvm, forventes at skulle tage imod en rimelig mængde el-affald.

Recipo klarer det hele

 • Rapportering og gebyrer håndteres månedsvis eller kvartalsvis via Recipos kundeportal.
 • Recipo sikrer, at el-affaldet genindvindes og bortskaffes på en miljømæssig korrekt måde
 • Indsamling i butikker – Recipo hjælper butikkerne med at håndtere indsamlet el-affald gennem bortskaffelse.
 • Recipo stiller kommunikationsmateriale til rådighed, som virksomhederne kan benytte til information til forbrugerne om genindvinding af el-affald
 • Recipo hjælper virksomhederne med både husholdningsudstyr og professionelt udstyr
 • Recipo tilbyder serviceydelsen “autoriseret repræsentant” til udenlandske virksomheder med egne kontorer i Sverige, Norge og Danmark.

For information om gebyrer og priser beder vi dig indtaste din e-mailadresse på følgende side eller kontakte vores kundeservice: recipo@recipo.dk

→ Interesseformular og information om processer og registrering

Recipo sætter miljøet i fokus

Ud over at sørge for, at de virksomheder, der er tilmeldt Recipo, opfylder de lovbestemte krav, som følger med producentansvar, er vi stolte af at kunne kalde os det miljømæssigt bedste alternativ i branchen.

Recipos miljøbeskyttelsestiltag:

Indsamlingssteder over hele Danmark

Recipo Material
Recipo er det eneste indsamlingssystem til elektronik i verden, der driver sit eget plastgenindvingsanlæg: Recipo Material. Med Recipo Material har Recipo fuld kontrol over, hvordan det indsamlede plastmateriale i el-affaldet håndteres og bliver til ny plast, som anvendes i nye elektronikprodukter. Genindvinding af elektronikprodukter uden tilgang til et plastgenindvindingsanlæg medfører ofte, at den store mængde plast, som indgår i elektronikprodukter, bliver håndteret på en måde, der ikke er gavnligt for miljøet.

Secure Collect
Recipos unikke indsamlingssystem Secure Collect muliggør indsamling i butikker af el-affald, der indeholder følsomme informationer. Secure Collect resulterer i en øget indsamling af småelektronik og gør en stor forskel for klimaet, da det medfører en højere genindvindingsgrad af de vigtige mineraler, som småelektronik ofte indeholder. Mineraler, der ellers skal udvindes fra naturen.

The Recyclable Advert
Tilbyder kommunikationsmateriale til bæredygtighedskampagner gennem kampagnen The Recyclable Advert. Læs mere om kampagnen her, og lav din egen kampagnevideo med din virksomhed som afsender.

Læs mere om det, der gør Recipo unik her.

Registrer dig her