Recipo har udarbejdet en skræddersyet genanvendelsesforsikring, der omkostningseffektivt sikrer finansieringen til opfyldelse af producentansvaret.

Ifølge Elektronikaffaldsbekendtgørelsen skal producenter, som bringer elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger i omsætning, stille sikkerhed til sikring af finansieringen af håndtering af affaldet af det elektriske og elektroniske udstyr fra private husholdninger. Det er DPA-System, som fastsætter størrelse af sikkerheden.