I praksis betyder producentansvaret, at producenterne er ansvarlige for indsamling og bortskaffelse af udtjente produkter.

Som producent regnes enhver fysisk eller juridisk person, som uanset hvilken salgsmetode, der anvendes,

  • Er etableret i Danmark og fremstiller elektrisk eller elektronisk udstyr i Danmark under eget navn eller varemærke eller får elektrisk/elektronisk udstyr udformet eller fremstillet og bringer dette i omsætning i Danmark under eget navn eller varemærke
  • Er etableret i Danmark og markedsfører og videresælger udstyr fremstillet af tredjepart
  • Er etableret i Danmark og i erhvervsøjemed bringer elektrisk eller elektronisk udstyr fra en anden EU-medlemsstat eller et tredjeland i omsætning i Danmark
  • Sælger elektrisk og elektronisk udstyr ved hjælp af fjernkommunikation direkte til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i Danmark og er etableret i en anden EU-medlemsstat eller i et tredjeland.

Producenter og importører har selv ansvaret for at undersøge, om de er omfattet af producent-ansvaret. DPA-System kan vejlede og træffe afgørelse om, hvorvidt en producent eller importør er omfattet af reglerne for producentansvar.

Producentansvar betyder, at hver producent skal:
    1. Registrere sin virksomhed hos DPA-System og årligt indberette sine oplysninger om den del af det elektriske udstyr, der er bragt på markedet, andel udtjente produkter, der er blevet indsamlet og genanvendt med mere.
    2. Være ansvarlig for at sørge for bortskaffelse og korrekt miljømæssig håndtering af sine udtjente produkter. For producenter, der sælger forbrugerelektronik, er der en forpligtelse til at indsamle og behandle elektronisk affald fra genbrugspladser i Danmark. Hvert år tildeler myndigheden producenter de genvindingspladser/genbrugspladser, de skal servicere.
    3. Mærke alle produkter som følger: – anbringe piktogrammet til angivelse af særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr (se bilag 5 til Elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Piktogrammet består af en overstreget skraldespand på hjul, se billedet til højre. Piktogrammet skal anbringes på en sådan måde, at det er synligt, læseligt og uudsletteligt.

– mærkningen skal præcisere, at det elektriske udstyr er bragt i omløb efter 1. april 2006.
– mærkningen skal helst være i overensstemmelse med DS/EN 50419.

4. Informere slutbrugerne i salgs- og informationsmateriale om en korrekt bortskaffelse. Dette er for at undgå, at slutbrugerne bortskaffer det elektriske og elektroniske affald sammen med husholdningsaffaldet. Miljøstyrelsen har udviklet en standardtekst, der kan anvendes til dette formål.

 

SaveSave