En producent uden for Danmark, der sælger elektroniske produkter direkte til slutbrugere i Danmark via fjernsalg, f.eks. via internettet eller postordre, skal udpege en bemyndiget repræsentant i Danmark.

Producenter uden for Danmark, som eksporterer elektroniske produkter til en importør i Danmark, kan frivilligt vælge at udpege en bemyndiget repræsentant i Danmark for selv at opfylde producentansvaret (eftersom producentansvaret ellers tilfalder importøren).

Recipo tilbyder servicen bemyndiget repræsentant i Danmark.

Den bemyndigede repræsentant er den nationale repræsentant for en producent uden for Danmarks grænser. Repræsentanten handler derfor fuldt ud i producentens (eksportørens) navn efter reglerne vedrørende producentansvar i Danmark.

Virksomheder uden for EU, der ikke er etablerede i Danmark, men gennem fjernsalg sælger direkte til slutbrugere i Danmark, skal registrere sig direkte i DPA-Systems register. Læs mere om bemyndiget repræsentant og registrering på DPA-Systems hjemmeside.