I er velkommen til at kontakte os vedrørende pris på de produkter, I bringer på markedet.

Hver producent betaler et årligt gebyr på 7.000 DKK til Recipo. Dette gebyr inkluderer tilslutning til den kollektive ordning for både elektronik og batterier. Derefter betales et gebyr pr. individuelt produkt, der bringes på markedet.

Denne omkostning er direkte relateret til omkostningerne for bortskaffelse af elektrisk affald.

Omkostningerne for dette varierer afhængig af produkttype og aktuelle materielle værdier. Alle omkostninger såsom transport og butiksindsamling indgår i produkternes individuelle gebyr.

DPA-System opkræver et årligt gebyr fra alle producenter af elektronik, læs mere om dette på DPA-Systems hjemmeside.