Som tilsluttet producent er du forpligtet til regelmæssigt at indberette antal og kilo til Recipo for de produkter, du har bragt på markedet.

Indberetningen kan ske månedligt, kvartalsvis eller årligt og fastsættes i samråd med Recipo.

For de producenter, der indberetter månedligt eller kvartalsvist, skal indberetningen skal være Recipo i hænde ikke senere end fem arbejdsdage fra slutningen af indberetningsperioden.

For de producenter, der indberetter årligt, skal indberetningen være Recipo i hænde senest den 1. februar hvert år.

Efter indberetningen sendes en faktura med det årlige gebyr og det beløb, der skal betales i producentansvarsafgift for de produkter, der er bragt på markedet.

Indberetningen sker via Recipos webportal.