Recipo tager ansvar for de produkter, der er indsamlet, fra det tidspunkt, vi afhenter det elektriske affald i butikken eller på den kommunale genbrugsplads, til materialet genanvendes.

Det er derfor, vi er omhyggelige, når vi vælger partnere til materialebehandling og genanvendelse. Vi stræber efter at reducere andelen af materiale, der går til energigenvinding, og øge materialegenvindingen og genanvendelsen af ​​de indsamlede produkter.

I den cirkulære økonomi er genanvendelse en vigtig del af kredsløbet. I dag lever vi i en såkaldt lineær økonomi. Produkter produceres, sælges i butikker og smides væk eller brændes, når de er udtjente. Det følger det lineære princip: Produktion – Brug – Affald. Den lineære økonomi præges af, at det økonomiske flow har en klar begyndelse og en klar afslutning. Fordi jorden har begrænsede ressourcer, er dette et system, der ikke vil kunne fortsætte altid.

I modsætning til den lineære økonomi inspireres den cirkulære økonomi af naturens eget kredsløb.

Cirkulær økonomi har til formål, at kapitalen i økonomien skal genopbygges i stedet for at blive affald. I en cirkulær økonomi designes produkterne til at kunne genbruges i et teknisk og/eller biologisk kredsløb. Dette betyder, at de dele af et produkt, der ikke kan komposteres eller på anden måde indføres i det biologiske kredsløb, skal genanvendes og indføres i det tekniske kredsløb. Elektronik vil for eksempel hovedsageligt blive bragt tilbage til det tekniske kredsløb, når metaller og plast smeltes ned til nye produkter og komponenter.