For at oprette et miljømæssigt bæredygtigt samfund indførte det europæiske WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment) i 2005 et regelsæt for producentansvar for elektrisk udstyr. Producentansvaret for WEEE i Danmark er reguleret i Lov om miljøbeskyttelse og Elektronikaffaldsbekendtgørelsen.