Recipo åbner sit eget genvindingsanlæg og producerer genvundet plastik til anvendelse i nye elektronikprodukter.

Recipo har fornøjelsen at søsætte Recipo Material, et særligt genvindingsanlæg til plastik fra elektronikprodukter, i Riga, Letland. I samarbejde med deres medlemmer fortsætter Recipo med at statuere et eksempel ved at stille en rentabel europæisk genvindingsløsning for plastik til rådighed. Som førende Producer Responsibility Partner for elektronik i Norden, er Recipo den første indsamlingsordning i verden, der står i spidsen for deres eget genvindingsanlæg.

I øjeblikket har de europæiske lande kun kapacitet til at genindvinde 25% af deres plastik fra elektronik. Recipos genvindingsanlæg vil øge den procent betragteligt. Genvinding af europæisk affald på europæisk jord sikrer, at producenterne kan få bedre kontrol over den samlede levetid på deres produkter og miljøpåvirkningen. Forbrugerne og regeringerne kræver en endnu højere ansvarlighed for genbrug fra forbrugerne, og Recipo kan nu arbejde direkte sammen med producenterne, ikke kun for at indsamle plastikaffald, der stammer fra deres produkter, men også for at producere genvundet plastik, og dermed lukke kredsløbet for plastikkens levetid.

“Sporbarhed er en vigtig del af en cirkulær økologi. En cirkulær økologi inkluderer alt det, vi værdsætter i en cirkulær økonomi. Derudover tilgodeser vi også klodens tilstand. Med Recipo Material håber vi, at store virksomheder vil henvende sig til os for en konstant strøm af genvundet plastik, i modsætning til at gøre sig afhængig af ikke-bæredygtig brug af ny plastik, der ganske enkelt øger mængden af plastik, som forurener kloden.”

Det er Recipos mission er at skabe en bæredygtig verden, hvor materialerne fra elektronikprodukter ikke bliver brændt eller sendt videre til deponi, men bliver cirkuleret tilbage i forsyningskæden for at blive til nye produkter. Fabrikken vil håndtere over 20.000 tons plastik årligt fra det nordeuropæiske marked ved at omdanne affaldet til førsteklasses plastikgranulat.

“Vi har kun set toppen af isbjerget, når det kommer til vores genvindingsproblemer. Dette er et godt første skridt, men der er dog lang vej endnu, før vi ser en varig positiv indvirkning på vores region, for ikke at tale om resten af verden.”