Den første indsamlingsordning i verden der slutter plastkredsløbet i elektronikaffald.

Recipo åbner sit eget genvindingsanlæg og producerer genvundet plastik til anvendelse i nye…