Vi stræber efter at gøre det så let og omkostningseffektivt som muligt for dig som producent at skifte til en cirkulær økonomi og opfylde lovens krav.

Ved indsamling og genanvendelse af indsamlede produkter, indberetning til myndigheder og forsikring af produkter, der bringes på markedet, vil vi hjælpe dig med at administrere og sikre dit producentansvar.

Recipo påtager sig ansvar for de indsamlede produkter fra det tidspunkt, vi afhenter materialet i butikken eller på den kommunale genbrugsplads, indtil det er genanvendt.

Det er derfor, at vi er omhyggelige, når vi vælger samarbejdspartnere til materialebehandling og genanvendelse. Vi tilstræber at reducere andelen af ​​materiale, der går til genvinding af energi, og øge materialegenanvendelse og genbrug af indsamlede produkter.

Recipo arbejder på at skabe samarbejde mellem producenter, myndigheder, genvindingsvirksomheder og forskningsverdenen for at effektivisere genbrug, øge genanvendelsen, sikre miljøet og reducere omkostningerne.