For at oprette et miljømæssigt bæredygtigt samfund indførte det europæiske WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment) i 2005 et regelsæt for producentansvar for elektrisk udstyr.

Producentansvaret for WEEE i Danmark er reguleret i Lov om miljøbeskyttelse og Elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Producentansvaret er et politisk styringsmiddel, der har til formål at integrere de miljømæssige omkostninger, der opstår i løbet af et produkts livscyklus, i produktets pris.

Producentansvaret er baseret på princippet “forureneren betaler”, hvilket betyder, at den, som forårsager en negativ indvirkning på miljøet, også er ansvarlig for de samfundsøkonomiske omkostninger, der opstår.