For at oprette et miljømæssigt bæredygtigt samfund indførte Europa-Parlamentet Batteridirektivet i 2006, et regelsæt for producentansvar for batterier.

Batteridirektivet er blevet implementeret i Danmark ved ændring af Lov om miljøbeskyttelse (MBL) og Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Producentansvar er et politisk styringsmiddel, der har til formål at integrere de miljømæssige omkostninger, der opstår i løbet af et produkts livscyklus, i produktets pris.

Producentansvar er baseret på princippet “forureneren betaler”, hvilket betyder, at den, som forårsager en negativ indvirkning på miljøet, også er ansvarlig for de samfundsøkonomiske omkostninger, der opstår.