Batterier indeholder en række farlige stoffer, derfor er det vigtigt, at batterierne indsamles og oparbejdes på en korrekt måde.

For eksempel bruges cadmium, kviksølv, bly og andre tungmetaller, der kan risikere at være til skade for både natur, dyr og mennesker, hvis de kommer ud i miljøet.

Recipo er en kollektiv ordning, der er registreret hos DPA-System til at indsamle elektrisk affald og brugte batterier.

For at gøre det nemt for forbrugerne at aflevere deres batterier, indsamler vi også via vores tilknyttede producenters butikker.