For at oprette et miljømæssigt bæredygtigt samfund indførte Europa-Parlamentet Batteridirektivet i 2006, et regelsæt for producentansvar for batterier. Batteridirektivet er blevet implementeret i Danmark ved ændring af Lov om miljøbeskyttelse (MBL) og Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.