Forbinde dig

Som producent af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier tilbyder Recipo dig en enkel og omkostningseffektiv løsning til at opfylde dit producentansvar. Vi tager ansvar for de udtjente produkter fra det tidspunkt, de bringes til genvinding eller genanvendelse, indtil materialet er helt genvundet eller produktet er genbrugt. Med Recipo kan du føle dig tryg i alt fra dine rapporter til myndighederne til at varetagelsen af materialet sker på en ansvarlig og effektiv måde.

– Luvisa S. Hansen, Country General Manager Norway and Denmark

Recipo er et kollektivt indsamlings- og genanvendelsessystem for elektrisk udstyr og batterier, med virksomhed i Danmark og Sverige.


Virksomheden er en økonomisk forening, hvis formål er at hjælpe tilsluttede producenter med at opfylde deres producentansvar. Vi tilbyder komplette løsninger til administration af produktansvar, finansielle garantier, indsamling og genanvendelse samt konsulentydelser på producentansvarsområdet.

Siden september 2017 har Recipo haft et nationalt indsamlingssystem for elektronik og batterier i Danmark, med ca. 300 indsamlingssteder rundt om i landet.

”I El-Giganten tager vi ansvar for vores produkter i hele værdikæden. Recipo hjælper os med at sikre en sund og miljøvenlig behandling af vores produkter, når de bliver til affald. Eftersom Recipo tager ansvar for det indsamlede materiale fra indsamling til slutbehandling, kan vi føle os trygge ved, at vi opfylder vores producentansvar.”


Vebjørn Eilertsen
Miljöchef Elkjøp Nordic AS

Producentansvar og bæredygtighed i fokus

For at skabe et miljømæssigt bæredygtigt samfund, i dag og i fremtiden, blev der indført regler for producentansvar for elektriske og elektroniske produkter i 2005. Al genvinding har til formål at mindske de negative virkninger for miljø og sundhed, der opstår, når nye produkter produceres, og når gamle produkter bliver til affald
Læs mere

Nyheder